Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Zamek w Rydzynie.

Fundacja powstała w roku 2020 i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w czerwcu 2021 roku pod numerem 0000906439. W roku 2022 Fundacja rozpoczęła realizację pierwszych swoich prac przy Zamku w Rydzynie, co zostało przedstawione w poniższym sprawozdaniu: 

Zamek SIMP w Rydzynie 2022 pdf

Tytuł Przyjaciela Szkoły w Dąbczu, dla Fundacji Zamek w Rydzynie

Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu z dnia
26.04.2023 r podjętą na wniosek Kapituły Honorowego Tytułu „ Przyjaciel Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Łopuszańskiego, Fundacja Zamku w Rydzynie została wyróżniona tym zaszczytnym tytułem. W dniu 23.06.2023 r
podczas zakończenia roku szkolonego, Dyrektor Szkoły Wojciech Jędrzejczak wręczył statuetkę „ Honorowego
Przyjaciela Szkoły Podstawowej w Dąbczu” Prezesowi Fundacji Andrzejowi Bielańskiemu. Prezes Fundacji wyraził
podziękowanie okolicznościowym dyplomem, który przekazał Dyrektorowi Szkoły. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor
Zamku w Rydzynie Zbigniew Szukalski.

Wręczenie statuetki przez Dyrektora Szkoły Prezesowi Fundacji

Podziękowanie Prezesa Fundacji

Wpis Prezesa Fundacji do Księgi Pamiątkowej 

Podziękowanie